RỘN RÀNG LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2023 VÀ CHUNG KẾT TRANH BIỆN CỦA THẦY TRÒ THCS ĐÀO DUY TỪ

RỘN RÀNG LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2023 VÀ CHUNG KẾT TRANH BIỆN CỦA THẦY TRÒ THCS ĐÀO DUY TỪ

RỘN RÀNG LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2023 VÀ CHUNG KẾT TRANH BIỆN CỦA THẦY TRÒ THCS ĐÀO DUY TỪ

RỘN RÀNG LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2023 VÀ CHUNG KẾT TRANH BIỆN CỦA THẦY TRÒ THCS ĐÀO DUY TỪ

19-11-2023

HS THCS ĐÀO DUY TỪ TRANH BIỆN THEO CHỦ ĐỀ: CÓ NÊN THẦN TƯỢNG MỘT AI ĐÓ?

HS THCS ĐÀO DUY TỪ TRANH BIỆN THEO CHỦ ĐỀ: CÓ NÊN THẦN TƯỢNG MỘT AI ĐÓ?

HS THCS ĐÀO DUY TỪ TRANH BIỆN THEO CHỦ ĐỀ: CÓ NÊN THẦN TƯỢNG MỘT AI ĐÓ?

HS THCS ĐÀO DUY TỪ TRANH BIỆN THEO CHỦ ĐỀ: CÓ NÊN THẦN TƯỢNG MỘT AI ĐÓ?

06-11-2023

CHUYẾN THAM QUAN HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ TẠI ĐỀN THỜ THẦY CHU VĂN AN VÀ KDL QUẢNG NINH GATE CỦA THẦY TRÒ THCS ĐÀO DUY TỪ

CHUYẾN THAM QUAN HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ TẠI ĐỀN THỜ THẦY CHU VĂN AN VÀ KDL QUẢNG NINH GATE CỦA THẦY TRÒ THCS ĐÀO DUY TỪ

CHUYẾN THAM QUAN HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ TẠI ĐỀN THỜ THẦY CHU VĂN AN VÀ KDL QUẢNG NINH GATE CỦA THẦY TRÒ THCS ĐÀO DUY TỪ

CHUYẾN THAM QUAN HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ TẠI ĐỀN THỜ THẦY CHU VĂN AN VÀ KDL QUẢNG NINH GATE CỦA THẦY TRÒ THCS ĐÀO DUY TỪ

21-10-2023

TALK SHOW: HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐÀO DUY TỪ CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG TRONG XU THẾ HỘI NHẬP TOÀN CẦU

TALK SHOW: HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐÀO DUY TỪ CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG TRONG XU THẾ HỘI NHẬP TOÀN CẦU

TALK SHOW: HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐÀO DUY TỪ CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG TRONG XU THẾ HỘI NHẬP TOÀN CẦU

TALK SHOW: HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐÀO DUY TỪ CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG TRONG XU THẾ HỘI NHẬP TOÀN CẦU

09-10-2023

VUI TRUNG THU – THOẢ SÁNG TẠO – NGÀY HỘI ĐÁNG NHỚ CỦA CÁC BẠN HS THCS ĐÀO DUY TỪ

VUI TRUNG THU – THOẢ SÁNG TẠO – NGÀY HỘI ĐÁNG NHỚ CỦA CÁC BẠN HS THCS ĐÀO DUY TỪ

VUI TRUNG THU – THOẢ SÁNG TẠO – NGÀY HỘI ĐÁNG NHỚ CỦA CÁC BẠN HS THCS ĐÀO DUY TỪ

VUI TRUNG THU – THOẢ SÁNG TẠO – NGÀY HỘI ĐÁNG NHỚ CỦA CÁC BẠN HS THCS ĐÀO DUY TỪ

27-09-2023

THƯ MỜI THAM DỰ SỰ KIỆN SONG NGỮ: LỄ HỘI TRUNG THU CỦA TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ

THƯ MỜI THAM DỰ SỰ KIỆN SONG NGỮ: LỄ HỘI TRUNG THU CỦA TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ

THƯ MỜI THAM DỰ SỰ KIỆN SONG NGỮ: LỄ HỘI TRUNG THU CỦA TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ

THƯ MỜI THAM DỰ SỰ KIỆN SONG NGỮ: LỄ HỘI TRUNG THU CỦA TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ

22-09-2023

TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ TƯNG BỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024

TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ TƯNG BỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024

TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ TƯNG BỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024

TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ TƯNG BỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024

05-09-2023

TRƯỜNG THPT-THCS ĐÀO DUY TỪ TẬP HUẤN KĨ NĂNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH

TRƯỜNG THPT-THCS ĐÀO DUY TỪ TẬP HUẤN KĨ NĂNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH

TRƯỜNG THPT-THCS ĐÀO DUY TỪ TẬP HUẤN KĨ NĂNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH

TRƯỜNG THPT-THCS ĐÀO DUY TỪ TẬP HUẤN KĨ NĂNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH

27-08-2023

CHAN CHỨA NIỀM VUI TRONG TUẦN TRẢI NGHIỆM “HÀNH TRANG VÀO LỚP 6” TẠI THCS ĐÀO DUY TỪ

CHAN CHỨA NIỀM VUI TRONG TUẦN TRẢI NGHIỆM “HÀNH TRANG VÀO LỚP 6” TẠI THCS ĐÀO DUY TỪ

CHAN CHỨA NIỀM VUI TRONG TUẦN TRẢI NGHIỆM “HÀNH TRANG VÀO LỚP 6” TẠI THCS ĐÀO DUY TỪ

CHAN CHỨA NIỀM VUI TRONG TUẦN TRẢI NGHIỆM “HÀNH TRANG VÀO LỚP 6” TẠI THCS ĐÀO DUY TỪ

28-07-2023

NHỮNG CON SỐ “BIẾT NÓI” TRONG KÌ THI VÀO LỚP 10 CỦA HS THCS ĐÀO DUY TỪ

NHỮNG CON SỐ “BIẾT NÓI” TRONG KÌ THI VÀO LỚP 10 CỦA HS THCS ĐÀO DUY TỪ

NHỮNG CON SỐ “BIẾT NÓI” TRONG KÌ THI VÀO LỚP 10 CỦA HS THCS ĐÀO DUY TỪ

NHỮNG CON SỐ “BIẾT NÓI” TRONG KÌ THI VÀO LỚP 10 CỦA HS THCS ĐÀO DUY TỪ

01-07-2023

RỘN RÀNG LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2023 VÀ CHUNG KẾT TRANH BIỆN CỦA THẦY TRÒ THCS ĐÀO DUY TỪ
19-11-2023
61 lượt xem

RỘN RÀNG LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2023 VÀ CHUNG KẾT TRANH BIỆN CỦA THẦY TRÒ THCS ĐÀO DUY TỪ

Người Việt ta từ ngàn xưa đã có truyền thống hiếu học, “Tôn sư trọng đạo” vô cùng quý báu. Đến ngày hôm nay, truyền thống ấy vẫn được nhân dân và bao thế hệ học trò giữ gìn và phát huy. Cuộc đời của mỗi người như một dòng sông chảy xuôi theo dòng […]

Xem thêm >>

HS THCS ĐÀO DUY TỪ TRANH BIỆN THEO CHỦ ĐỀ: CÓ NÊN THẦN TƯỢNG MỘT AI ĐÓ?
06-11-2023
39 lượt xem

HS THCS ĐÀO DUY TỪ TRANH BIỆN THEO CHỦ ĐỀ: CÓ NÊN THẦN TƯỢNG MỘT AI ĐÓ?

Để tạo sân chơi cho các bạn học sinh trong trường có cơ hội được bày tỏ những quan điểm, suy nghĩ về những lĩnh vực gần gũi, thiết thực trong cuộc sống học đường đồng thời giúp các em tự tin, rèn kỹ năng làm việc nhóm, trong buổi sinh hoạt dưới cờ sáng […]

Xem thêm >>

NHẬT KÝ DU HỌC HÈ SINGAPORE 2023 CỦA HS THCS ĐÀO DUY TỪ
30-06-2023
62 lượt xem

NHẬT KÝ DU HỌC HÈ SINGAPORE 2023 CỦA HS THCS ĐÀO DUY TỪ

Để tạo môi trường học tập tiếng Anh tốt nhất cho HS, trường THCS Đào Duy Từ luôn tạo mọi điều kiện cho HS có cơ hội trải nghiệm học tập tại nước ngoài. Singapore là một lựa chọn hoàn hảo cho các bạn HS THCS Đào Duy Từ lựa chọn du học trong dịp […]

Xem thêm >>

NHỮNG “ỨNG VIÊN SÁNG GIÁ” CHO LỚP QUỐC TẾ 6P NĂM HỌC 2023-2024
08-04-2023
110 lượt xem

NHỮNG “ỨNG VIÊN SÁNG GIÁ” CHO LỚP QUỐC TẾ 6P NĂM HỌC 2023-2024

Trong đợt khảo sát tuyển sinh ngày 8/4/2023 của trường THCS Đào Duy Từ đã xuất hiện những “ứng viên sáng giá” cho lớp quốc tế năm học 2023-2024. Đó là các bạn học sinh giỏi, có nhiều thành tích cao tại trường Tiểu học và có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Tự […]

Xem thêm >>

CHUYẾN THAM QUAN HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ TẠI ĐỀN THỜ THẦY CHU VĂN AN VÀ KDL QUẢNG NINH GATE CỦA THẦY TRÒ THCS ĐÀO DUY TỪ
21-10-2023
120 lượt xem

CHUYẾN THAM QUAN HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ TẠI ĐỀN THỜ THẦY CHU VĂN AN VÀ KDL QUẢNG NINH GATE CỦA THẦY TRÒ THCS ĐÀO DUY TỪ

Nhằm giúp các em học sinh có khoảng thời gian thư giãn, vui chơi sau học tập và được khám phá, trải nghiệm thực tế, trong 2 ngày 19 và 20/10/2023, trường THCS Đào Duy Từ đã tổ chức hoạt động Ngoại khoá – Học tập trải nghiệm – Tham quan dã ngoại năm học […]

Xem thêm >>

TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024
27-02-2023
3242 lượt xem

TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024

Để biết thêm thông tin tuyển sinh trường THCS Đào Duy Từ quý vị phụ huynh liên hệ theo số điện thoại  văn phòng THCS Đào Duy Từ: (024)35545231         Thông tin giới thiệu về nhà trường xem tại: THCS ĐÀO DUY TỪ Link đăng kí tuyển sinh Online: ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH

Xem thêm >>

NHỮNG TIẾT HỌC TRẢI NGHIỆM – SÁNG TẠO TẠI TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ
07-05-2023
326 lượt xem

NHỮNG TIẾT HỌC TRẢI NGHIỆM – SÁNG TẠO TẠI TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ

Nhằm hướng đến mục tiêu phát triền toàn diện Tri thức – Đạo đức – Kỹ năng – Sức khoẻ, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, bên cạnh các hoạt động chính khóa trên lớp, trong những năm qua, trường THCS Đào Duy Từ đã thường xuyên chú trọng […]

Xem thêm >>