Home LỚP 6

TỔNG HỢP CÁC VIDEO HỌC ONLINE SỐ 4 TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ (THỜI GIAN NGHỈ DỊCH COVID-19)

Thứ Năm, 20 Tháng Hai 2020 18:41 308 lượt xem

TỔNG HỢP CÁC VIDEO HỌC ONLINE SỐ 4 CÁC THẦY CÔ TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ BIÊN SOẠN CHO CÁC BẠN HS I. Lớp 6: – Vật lí: (phần 1) https://youtu.be/DsoMJMFvh_4 (phần 2) https://youtu.be/e2E-xOsKq3c II. Lớp 7: – Ngữ văn: https://youtu.be/26mBreucHU4 III. Lớp 8: – Ngữ văn: https://youtu.be/wivMmE226TA IV. Lớp 9: – Ngữ văn: https://youtu.be/GfmyGOlRxt4 – Tiếng Anh 9: https://youtu.be/HpwWj4ISgjY

Xem tiếp...

TỔNG HỢP CÁC VIDEO HỌC ONLINE SỐ 3 TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ (THỜI GIAN NGHỈ DỊCH COVID-19)

Thứ Tư, 19 Tháng Hai 2020 22:15 136 lượt xem

TỔNG HỢP CÁC VIDEO HỌC ONLINE SỐ 3 CÁC THẦY CÔ TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ BIÊN SOẠN CHO CÁC BẠN HỌC SINH – Toán 9: https://youtu.be/GQt3_AeYr1Y – Hóa 8: https://youtu.be/6Y2_iXqWzEA – Hóa 9: https://youtu.be/STy7QHC1tS4 – Anh 6: (phần 1) https://youtu.be/61NPNpQf2Y8 (phần 2) https://youtu.be/EQh50JwT4ow – Lí 7: https://youtu.be/QueNKkq63q0 – Văn 6: https://youtu.be/FzDE8MhR0jk

Xem tiếp...

TỔNG HỢP CÁC VIDEO HỌC ONLINE SỐ 2 TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ (THỜI GIAN NGHỈ DỊCH COVID-19)

Thứ Ba, 18 Tháng Hai 2020 20:36 133 lượt xem

I. Văn: – Lớp 6 https://youtu.be/CxHOVkdtvuI – Lớp 7: https://www.youtube.com/watch?v=G8qujD9krMo&feature=youtu.be II. Toán: – Lớp 6: https://youtu.be/VonbEoExg9w – Lớp 7: https://youtu.be/GWjxXuXUvrI III. Lí: – Lớp 8 https://youtu.be/7JE1T9fBfg8 – Lớp 9 https://youtu.be/PI8237wjfn4 IV. Hóa học: – Lớp 8 https://youtu.be/4Jmzb0iPCd8 – Lớp 9 https://youtu.be/-uBoogS-ONw V. Tiếng Anh – Lớp 8 https://youtu.be/Vwl-C1B2x-Q – Lớp 9: https://youtu.be/oGy9jCEIcQU

Xem tiếp...

TỔNG HỢP CÁC VIDEO HỌC ONLINE TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH COVID-19 TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ

Thứ Hai, 17 Tháng Hai 2020 23:19 132 lượt xem

Các VIDEO ôn tập online được các thầy cô trường THCS Đào Duy Từ  biên soạn cho các bạn học sinh: I. Toán: – Lớp 9: https://youtu.be/qiz1LVogAQY – Lớp 8: https://youtu.be/-1_1f1k5LgE – Lớp 7: https://youtu.be/E1Kl0XKWEzI – Lớp 6: https://youtu.be/MH1L_QQcmts II. Tiếng Anh: – Lớp 9: https://youtu.be/UP-DUyEi0Gs – Lớp 8: https://youtu.be/42DUA_pzlRw – Lớp 7: https://youtu.be/ZCBH5YxHT_I – Lớp 6: https://youtu.be/JNRXgswzZ0M III. Văn: – Lớp 9: https://youtu.be/HrhljNpZmjo […]

Xem tiếp...

ĐỀ TỰ ÔN LUYỆN TOÁN, LÝ, TIẾNG ANH LỚP 6 TUẦN 2 (Đề luyện tuần thứ 2 nghỉ phòng dịch Corona)

Chủ Nhật, 09 Tháng Hai 2020 22:22 866 lượt xem

Tải đề Toán tại đây >>>>>  5 ĐỀ TOAN 6 LẦN 2 – PHÒNG DỊCH Tải đề Lý tại đây >>>>> ÔN TẬP VẬT LÝ 6 – PHÒNG DỊCH Tải đề Tiếng Anh tại đây >>>>> 6 đề kiểm tra từ vựng UNIT 7

Xem tiếp...

ĐỀ LUYỆN VĂN 6 SỐ 2 (Đề luyện tuần thứ 2 nghỉ phòng dịch Corona)

Thứ Sáu, 07 Tháng Hai 2020 20:06 436 lượt xem

Tải đề luyện Văn 6 số 2 tại đây >>>> PHIẾU ÔN TẬP SỐ 2 

Xem tiếp...

TIẾNG ANH 6: ÔN TẬP TỪ VỰNG UNIT 6 (Đề luyện tuần nghỉ phòng dịch Corona)

Thứ Năm, 06 Tháng Hai 2020 23:03 380 lượt xem

Tải tài liệu ôn tập từ vựng UNIT 6 tại đây >>>> SACH TU VUNG 6 THI DIEM FULL-trang-38-43

Xem tiếp...

ĐỀ LUYỆN TIẾNG ANH 6 (Đề luyện tuần nghỉ phòng dịch Corona)

Thứ Ba, 04 Tháng Hai 2020 14:44 613 lượt xem

Tải đề luyện Tiếng Anh 6 tại đây >>>> BỘ ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH 6 THÍ ĐIỂM

Xem tiếp...

ĐỀ LUYỆN VĂN 6 (Đề luyện tuần nghỉ phòng dịch Corona)

Thứ Ba, 04 Tháng Hai 2020 12:32 256 lượt xem

Tải đề luyện Văn 6 tại đây >>>> van 6

Xem tiếp...

ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 6 (Đề luyện tuần nghỉ phòng dịch Corona)

Thứ Hai, 03 Tháng Hai 2020 22:34 8415 lượt xem

Tải đề ôn tập kiểm tra Toán 6 tại đây >>>> de-kiem-tra

Xem tiếp...

12

Pin It on Pinterest